Likvidácia azbestu lacno a rýchlo

Služby

Krovmont s.r.o. sa zaoberá likvidáciou azbestu a stavebnými prácami. 

Zabezpečujeme profesionálnu a bezpečnú likvidáciu azbestových materiálov po celom území Slovenskej republiky.

Pre likvidáciu azbestu poskytujeme kompletný servis:

 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre RÚVZ a OÚ
 • stabilizácia azbestových materiálov
 • Odborná demontáž azbestového materiálu
 • zabalenie , odvoz a uloženie na skládke nebezpečných odpadov

Zaoberáme sa aj týmito činnosťami:

 • Dezinfekcie priestorov proti vírusom a baktériam
 • Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií
 • Antikorózna ochrana oceľových konštrukcií
 • Otryskávanie konštrukcií
 • Ochranné nátery betónových a drevených konštrukcií
 • Maliarske práce (interiér, fasády)
 • Výškové práce
 • Sádrokartonárske práce
 • Murárske práce
 • Demolačné práce
 • Hydroizolácie striech a spodných stavieb
 • Kryštalické izolácie betónových konštrukcií
 • Izolácie proti presakovaniu chemických a ropných látok
(c) Likvidaciaazbestu.sk 2024