Likvidácia azbestu lacno a rýchlo

Likvidácia azbestu

Azbest je materiál, ktorý má okom neviditeľné vlákna, ktoré sú pre naše zdravie veľmi nebezpečné, preto je potrebné pri akomkoľvek odtraňovaní tohoto materiálu osloviť špecializovanú spoločnosť, ktorá ochráni vaše zdravie a zdravie vašich blízkych

 

Práce vykonávame po celom území slovenska.

 

 

 

Krovmont s.r.o. je spoľahlivým partnerom pre legitímne zneškodňovanie azbestu.Pracujeme v interiéri aj exteriéri. Prácu vykonávajú certifikovaní pracovníci.

Poskytujeme kompletný servis:

-bezplatné cenové ponuky

-poradenstvo

- vypracovávame žiadosti pre úrady v súlade s legislatívou

- realizujeme samotné odstránenie azbestu zo stavieb

-zabezpečujeme odvoz azbestu

 

Chcete zistiť cenu likvidácie azbestu?

 

Cena likvidácie azbestu záleží od viacerých skutočností ako:

1. typ azbestu- hladké štvorce na streche , vlnovky na streche, boletické panely, obklady, zateplenie     azbestovými platňami

2. výmera, aká sa bude odstraňovať, uvedená v metroch štvorcových

3. obec, kde sa budova s azbestom nachádza, alebo  presná adresa

Pre korektnú cenovú ponuku preto vždy uvádzajte 3 vyššie uvedené body.

 

 

 

(c) Likvidaciaazbestu.sk 2020