Likvidácia azbestu lacno a rýchlo

Likvidácia azbestu a dezinfekcie priestorov proti vírusom a baktériam

Azbest je materiál, ktorý má okom neviditeľné vlákna, ktoré sú pre naše zdravie veľmi nebezpečné, preto je potrebné pri akomkoľvek odtraňovaní tohoto materiálu osloviť špecializovanú spoločnosť, ktorá ochráni vaše zdravie a zdravie vašich blízkych

 

Práce vykonávame po celom území slovenska.

 

 

 

 

Krovmont s.r.o. je spoľahlivým partnerom pre legitímne zneškodňovanie azbestu.Pracujeme v interiéri aj exteriéri. Prácu vykonávajú certifikovaní pracovníci.

Poskytujeme kompletný servis:

-bezplatné cenové ponuky

-poradenstvo

- vypracovávame žiadosti pre úrady v súlade s legislatívou

- realizujeme samotné odstránenie azbestu zo stavieb

-zabezpečujeme odvoz azbestu

 

Chcete zistiť cenu likvidácie azbestu?

 

Cena likvidácie azbestu záleží od viacerých skutočností ako:

1. typ azbestu- hladké štvorce na streche , vlnovky na streche, boletické panely, obklady, zateplenie     azbestovými platňami

2. výmera, aká sa bude odstraňovať, uvedená v metroch štvorcových

3. obec, kde sa budova s azbestom nachádza, alebo  presná adresa

Pre korektnú cenovú ponuku preto vždy uvádzajte 3 vyššie uvedené body.

 

Profesionálne dezinfekcie

Spoločnosť Krovmont s.r.o. zabezpečuje dezinfekčné práce na základe živnostenského oprávnenia na Práce s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie. Toto oprávnenie sa vydáva na základe odbornej spôsobilosti podľa zákona Z.Z. §355/2007 takže tieto práce nemôžu vykonávať bežné upratovacie firmy.

 

Vykonávame:

Chemické dezinfekcie

Ozónové dezinfekcie

 

Vykonávame dezinfekciu

  • Verejných priestorov (autobusové a železničné zástavky, oddychové zóny, lavičky)
  • Verejných budov (športové haly, školy, kultúrne priestory, úrady)
  • Obchodné a skladové priestory (obchody, reštaurácie, ubytovacie zariadenia, sklady)
  • Výrobné a priemyselné budovy
  • Obytné budovy (Vchody, schodiská, spoločné priestory, domácnosti)
  • Interiéry automobilov a prostriedkov verejnej dopravy


Chemická dezinfekcia sa vykonáva spôsobom vytvorenia jemného aerosolu a jeho rozptýlenia do priestoru vytvoreného z chemických prísad na báze choloranu sodného alebo peroxidu vodíka.

Ozónové dezinfekcie sa uskutočňujú len v uzavretých priestoroch pri mnohonásobku bežnej koncentrácie jeho bežného využitia. Ide o množstvo, ktoré je už nebezpečné pre ľudí aj zvieratá. Z dezinfikovaných miestností je potrebné odstrániť aj rastliny. Ozón je nestabilná chemická látka, ktorá sa rýchlo rozpadá späť na O2.

(c) Likvidaciaazbestu.sk 2024