Likvidácia azbestu lacno a rýchlo

Môžem odstrániť azbest svojpomocne?

Pokiaľ ste objavili výskyt azbestu vo vašom byte, dome, či inej stavbe, za žiadnych okolností sa do toho nepúšťajte sami!

Pre odstraňovanie a likvidáciu azbestu sú poverené špecializované firmy a je nutné dodržiavať predpísané postupy. Zvlášť nebezpečné je pre prašné prostredie, ktoré pri týchto činnostiach vzniká.

Firma Krovmont má oficiálne povolenie od Úradu verejného zdravotníctva a je oprávnená vykonávať tieto úkony.

Späť na zoznam otázok
(c) Likvidaciaazbestu.sk 2024