Likvidácia azbestu lacno a rýchlo

Cena za odstránenie a likvidáciu azbestu

 

Na korektnú cenovú ponuku uvedte nasledovné:

1. typ azbestu- hladké štvorce na streche , vlnovky na streche, boletické panely, obklady, zateplenie     azbestovými platňami (každý typ azbesut má inú hmotnosť a od toho záleží cena za uskladnenie)

2. výmera, aká sa bude odstraňovať, uvedená v metroch štvorcových

3. obec, kde sa budova s azbestom nachádza, alebo  presná adresa

Pre korektnú cenovú ponuku preto vždy uvádzajte 3 vyššie uvedené body.

Žiadosti o cenové ponuky zasielajte na e-mail:

krovmontdk@gmail.com 

info@likvidaciaazbestu.eu

alebo na formulár nachádzajúci sa v kontakte.

 

POROR! NIE JE CENA AKO CENA!

Krovmont s.r.o, naceňuje mstrechyčo je pre objednávateľa výrazne lacnejšie, oproti firmám, ktoré Vám dajú cenovú ponuku na m2 azbestu,  nie m2 strechy.

Prečo je to tak? Uvediem príklad:  Ak máte výmeru strechy napr. 100 m2, treba si uvedomiť, že krytina, napr. azbestové štvorce nie sú pokladené na streche  jedna vedľa druhej, ale ich kraje sú  preložená jedna cez druhú, teda vzniká preklad. Tento preklad tvorí zvyčajne 30% z celkovej plochy strechy.

Krovmont s.r.o., tieto preklady n e ú č t u j e ! 

To znamená, že naša firma Vám vystaví faktúru pri výmere strechy 100 m2, na množstvo 100 m2.. Teda nie je žiadne navýšenie.

Firma, ktorej Ste zadali takú istú požiadavku ako nám, Vám nacenila 100 m2 azbestu, ale vystaví konečnú faktúru na 130 m2. /Pretože na 100 metrovej streche je 130 mazbestu/ - teda sú o 30 % drahší.

S nami ušetríte až do 30%!

 

(c) Likvidaciaazbestu.sk 2024