Likvidácia azbestu lacno a rýchlo

Čo s azbestom v budove?

Všade tam, kde je to technicky možné, sa doporučuje tieto materiály prekryť. V prípade, že sa pristúpi k odstraňovaniu azbestových materiálov, musia byť tieto práce vykonávané iba kvalifikovanými pracovníkmi za použitia postupov, ktoré zaručia bezpečnosť pracovníkov, bezpečnosť bežnej populácie a budúcich užívateľov týchto budov. Odpady obsahujúce slabo viazané azbesty musia byť dostatočne navlhčené povrchovými zmáčadlami a starostlivo balené. Prach, ktorý pri demolácii vzniká musí byť starostlivo odsávaný. Azbestový odpad musí byť prepravovaný v nepriepustných obaloch v zakrytovaných vozidlách. Na skládke musí byť dostatočne prekrytý, zhutnený a opäť prekrytý ešte v ten deň ako bol uložený, aby sa zabránilo úniku azbestu v dôsledku veternej a vodnej erózie.

Späť na zoznam otázok
(c) Likvidaciaazbestu.sk 2024